Slotakkoord

23 mei, 16:56

De dag wordt officieel afgesloten door Jouke van Dijk. Voor hij de dag kort samenvat, de gastheer bedankt en vooruitblikt naar komende door de Waddenacademie georganiseerde symposia en workshops over zilte teelten, nieuwe dijken en de zout-zout overgang, wordt hem kort de microfoon ontnomen door visser Barbara Geertsema.

Bij het ontbreken van Johan Rispens, die andere verplichtingen heeft, vraagt zij alsnog aandacht voort de visserijsector die deze dag niet aan bod kwam: “We moeten de oogst van zee niet vergeten, net zo min als de pijn van toen. Dat is namelijk ook nog de pijn van nu. Daar moeten we deze dag toch bij stilstaan. Dan kunnen we samen ook de toekomst in gaan. Dat wilde ik even kwijt.”