Op 23 mei 2019 is het precies 50 jaar geleden dat de Lauwerszee, in aanwezigheid van Koningin Juliana, werd afgesloten. De Lauwerszee werd Lauwersmeer, zout werd zoet. De visserij verplaatste zich naar Lauwersoog en de Lauwerszee veranderde in een ca 6000 ha groot zoetwater natuurgebied.

Het Lauwersmeer is sinds 2003 een Nationaal Park en heeft de Europese status van Natura2000. In 2016 verkreeg het Nationaal Park het internationale predicaat Dark Sky Park. Naast het Nationaal Park, de bedrijvige haven van Lauwersoog en de waddenregio’s Noordoost Fryslân en Noordwest Groningen, is het militaire oefenterrein de Marnewaard (circa 1.500 hectare) onderdeel van het Lauwersmeergebied.

De Stuurgroep Lauwersmeer, het Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de Waddenacademie organiseren op 23 mei 2019 in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp een symposium over 50 jaar Lauwersmeer, met het accent op de toekomst en aandacht voor het verleden.

Moderator symposium 50 jaar Lauwersmeer: Mirjam de Meijer, voorzitter klankbordgroep Lauwersmeer.

Wilt u de presentaties in alle rust nog eens doornemen?

Tijd: 9.30 - 10.00

Inloop met koffie en thee

Inleidingen

Tijd: 10.00 - 10.05

Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie

Welkom namens organiserende partijen.

Tijd: 10.05 - 10.20

Kolonel Paul van der Touw, plv. Commandant Gemechaniseerde Brigade Regionaal Militair Commando

Defensie als gebiedspartner in het Lauwersmeer.

Tijd: 10.20 - 10.25

Johannes Kramer, voorzitter Stuurgroep Lauwersmeer

50 jaar Lauwersmeer, een symposium waard.

Blok 1: Cultuurhistorie en identiteit

Tijd: 10.25 - 10.50

Albert Buursma, historicus, auteur en zelfstandig onderzoeker

Het cultureel erfgoed van het Lauwersmeergebied.

Tijd: 10.50 - 10.55

Boekaanbieding

Aanbieding eerste exemplaar van het boek ‘Beteugeld estuarium: cultureel erfgoed in het Lauwerszee- en het Lauwersmeergebied’ aan Erica Slump, hoofdingenieur-directeur RWS Noord-Nederland en Alexandrien van der Burgt-Franken, weduwe van Cees vander Burgt, betrokken bij afsluiting Lauwerszee.

Tijd: 10.55 - 11.00

Erica Slump en Alexandrien van der Burgt-Franken

Korte reactie op het boek.

Tijd: 11.00 - 11.30

Koffiepauze.

Blok 2: Natuur, landschap en recreatie

Tijd: 11.30 - 11.45

Wouter van der Heij, marien ecoloog Waddenvereniging

Het Lauwersmeer als estuarium.

Tijd: 11.45 - 12.15

Henk Hut, senior ecoloog Staatsbosbeheer

Lauwersmeer van 1969, richting 2030

Tijd: 12.15 - 12.45

Minke Schouten, recreatief ondernemer

Recreatief ondernemerschap in het Lauwersmeer

Tijd: 12.45 - 13.45

Lunch met streekproducten

Tijd: 13.45 - 15.45

Blok 3: Klimaat en water

Tijd: 13.45 - 14.05

Ate Wijnstra, projectmanager hoogwaterbescherming Waterschap Noorderzijlvest, mede namens Wetterskip Fryslân

Waterveiligheid in het Lauwersmeergebied.

Tijd: 14.05 - 14.25

Tineke de Vries, agrarisch ondernemer en voorzitter Potato Valley

Klimaatbestendige landbouw in het Lauwersmeergebied.

Tijd: 14.25 - 15.15

Paneldiscussie o.l.v. Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat en water Waddenacademie

Hoe om te gaan met zeespiegelstijging in de Waddenzee en welke gebiedsfuncties passen daar het beste bij?

Met deelname van Jantje van Loon (WUR), Ernst Lofvers (RWS), Aaltje Rispens, Rieks van de Wal (Staatsbosbeheer), Atse Numan (Wetterskip Fryslân), Eisse Luitjens (Waterschap Noorderzijlvest), Mariette de Visser (wethouder gemeente het Hoogeland en lid Stuurgroep Lauwersmeer).

Tijd: 15.15 - 15.45

Theepauze

Blok 4: Bouwstenen voor de toekomst

De toekomst van het Lauwersmeergebied kan vanuit verschillende sectoren worden bekeken. Bijzonder is dat vertegenwoordigers uit de landbouw, visserij, toerisme, natuur & landschap en de haven Lauwersoog in het Lauwersmeergebied gezamenlijke denkbeelden ontwikkelden verwoord in het Manifest Lauwerskust.

Tijd: 15.45 - 16.00

Inleiding Manifest Lauwerskust, d.m.v. gesprek Mirjam de Meijer met de initiatiefnemers van het manifest.

Tijd: 16.00 - 16.15

Overhandiging manifest aan leden Stuurgroep Lauwersmeer

Tijd: 16.15 - 16.20

Preview documentaire Lauwersmeer 50 jaar van Fryslân DOK

Tijd: 16.20 - 16.30

Directeur Waddenacademie Jouke van Dijk

Afsluitende woorden.

Tijd: 16.30 - 18.00

Aangeklede borrel