Half stok

23 mei, 11:29
Johannes Kramer

Het symposium wordt afgetrapt door moderator Mirjam de Meijer die eerst een korte toelichting geeft over waarom de vlag halfstok hangt op het defensieterrein. “Misschien is het u opgevallen en denkt u: Zoutkamp hangt de vlag halfstok vanwege de afsluiting van de Lauwerszee. Dat is niet het geval. Het is vandaag een nationale gedenkdag voor alle gevallen militairen. Dat u het maar weet.”

Directeur Jouke van Dijk van de Waddenacademie heet alle aanwezigen hartelijk welkom, namens de organisatoren Waddenacademie, Waddenvereniging en Programma voor een Rijke Waddenzee. Daarbij spreekt hij een speciaal welkom uit voor mevr. Alexandrien van der Burgt – Franken. De weduwe van de recent overleden ir. Cees van der Burgt, die nauw betrokken was bij de afsluiting van de Lauwerszee. “Geweldig dat u hier vandaag aanwezig kunt zijn en straks ook het eerst exemplaar van het boek ‘Beteugeld estuarium’ in ontvangst mag nemen. Van Dijk spreekt ook zijn waardering uit voor het feit dat het symposium in de kazerne mocht worden gehouden. “Niet iedereen krijgt de kans om een kazerne te bezoeken. Mooi dat dat hier kan.”

Gastheer, kolonel Paul van de Touw, geeft in zijn inleiding aan dat defensie de deuren vaker opent voor congresgangers, waaronder de van de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG). In zijn toespraak vertelt hij ook aan dat Defensie een betrokken stakeholder in de Lauwersmeer is en daarom graag bijdraagt aan dit symposium.

Tot slot is het woord aan de Friese gedeputeerde, Johannes Kramer, die voorzitter is van de stuurgroep Lauwersmeer. Hij laat weten dat de stuurgroep van een praat- en overlegclub veranderd is in een doe-organisatie. Hij verwijst daarbij naar initiatieven als het Sud-I project en de quickwins op het gebied van recreatie en toerisme. Hij vertelt trots te zijn op het fraaie gebied en spreekt de wens uit dat iedereen er van kan blijven genieten en verdienen. Ook toekomstige generaties.