Droge voeten, natte poten

23 mei, 12:48
Wouter van der Heij

De afgedamde oude zeearm snakt naar meer dynamiek. Geef het beteugeld estuarium meer ruimte. Zoom uit en laat water weer het sturende element zijn. Marien ecoloog Wouter van der Heij, van de Waddenvereniging, houdt een pleidooi voor meer dynamiek in het Lauwersmeer.

Van der Heij vertelt dat de afsluiting van de Lauwerszee aanvankelijk voor veel dynamiek zorgde. “Elke verstoring in een systeem zorgt voor dynamiek. Na de afsluiting ontstond een nieuwe situatie en een gigantische groei van leven, waaronder de komst van veel trek- en broedvogels die hier een goed heenkomen zochten. Na verloop van tijd neemt die dynamiek echter af en ontstaat er een constante situatie, dan wel achteruitgang van de natuur.”

Dat was ook het geval in het Lauwersmeer. Daarom werd onder meer besloten om grote grazers in te brengen, om verruiging tegen te gaan en de broedvogelpopulatie – waar het gebied haar natuurstatus aan ontleent – in stand te houden. En pioniersvegetaties weer ruimte te geven.

Waterbeheer
Volgens Van der Heij kan de dynamiek, waar het afgedamde estuarium inmiddels naar snakt, ook vergroot worden via waterbeheer. Bijvoorbeeld door mondjesmaat zout water in te laten, met oog voor hedendaagse functies en agrarische gebruik. Hetzelfde geldt voor het variëren in peilbeheer. Ook dat kan, met behoud van droge voeten en andere functies.

Verstandig is ook om verder uit te zoomen. “Het Lauwersmeer is geen afgesloten gebied. Zoom uit tot op systeemniveau en kijk waar waterbeheer en natuurherstel elkaar kunnen vinden en versterken.” Een mooie opgave voor de gezamenlijke natuur- en waterbeheerders in Fryslan en Groningen.

Van der Heij sluit af met een plaatje van een gevangen steur, uit 1929. “Hoe mooi zou het zijn als die hier over 50 jaar weer wordt gevangen.”

Download de bij deze presentatie behorende slide-show