3

Slotakkoord

De dag wordt officieel afgesloten door Jouke van Dijk. Voor hij de dag kort samenvat, de gastheer bedankt en vooruitblikt naar komende door de Waddenacademie georganiseerde symposia en workshops over zilte teelten, nieuwe dijken en de zout-zout overgang, wordt hem kort de microfoon ontnomen door visser Barbara Geertsema.…
3

Paneldiscussie

‘Wilde ideeën’ vinden vruchtbare bodem. Het was heel even puzzelen hoe zeven panelleden en een discussieleider op het kleine podium te passen, maar met even schuiven en schikken was een goede indeling snel gevonden. Het bleek een voorbode voor het verloop van het gesprek onder leiding van portefeuillehouder…
3

Waterveiligheid in het Lauwersmeergebied

“Samen kom je verder.” Ate Wijnstra prijst zich gelukkig dat hij aan een aantal prachtige projecten mag werken. Hij is projectmanager hoogwaterbescherming Waterschap Noorderzijlvest en sprak op het symposium, mede namens Wetterskip Fryslân, over waterveiligheid in het Lauwersmeergebied. “Het Lauwersmeer is heel belangrijk voor het waterschap. Miljarden kuubs…
3

Preview Fryslân DOK

Na overhandiging en reactie op het Manifest, is het tijd voor een 5 minuten durende preview van de documentaire die Thom Verheul maakte voor Fryslân DOK ter gelegenheid van 50 jaar Lauwersmeer. De documentaire wordt komende week in twee delen uitgezonden op respectievelijk zaterdag 25 mei en 1…
3

Ondernemers bieden Manifest Lauwerskust aan

Vijf ondernemers uit het Lauwersmeergebied steken de hand in eigen boezem. Ze stelden het Manifest Lauwerskust op; ‘Een toekomstvisie op Lauwerskust voor 2050 en verder’. Bijna aan het slot van het symposium 50 jaar Lauwersmeer overhandigden zij het manifest aan de Stuurgroep Lauwersmeer. Een uniek gebied met unieke…
3

Klimaatbestendige landbouw

Wereldwijd verzilt dagelijks 2000 hectare. Ondergrondse opslag van zoet water. Toepassing van anti-verziltingsdrainage. Slimme afvoer van zout water. Druppelirrigatie. Stuk voor stuk maatregelen die de akkerbouw langs de kuststrook, en in het Lauwersmeergebied, kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, bodemdaling en verzilting, somt Tineke de Vries op…
3

Uitdagingen en kansen voor de Lauwerskust

We kunnen ons onderscheiden als grootste ecozone van Europa. Als Minke Schouten van It Dreamlân ziet wie haar gasten zijn, wat zij in het Lauwersmeergebied zoeken en vinden en wat de trends zijn in het recreatie en toerisme, dan heb je een gouden formule om echt onderscheidend te…
3

Lauwersmeer, van 1969 richting 2030

“We moeten wel iets doen.” Hij mag dan wel bij Staatsbosbeheer werken, ecoloog Henk Hut kijkt onder meer naar hoe we de groei van bos in het Lauwersmeergebied kunnen beteugelen. Tijdens het symposium schetst hij de ontwikkeling van de natuur sinds de afsluiting van het Lauwersmeer en hoe…
Boekoverhandiging
3

Albert Buursma overhandigt eerste exemplaar ‘Beteugeld estuarium’

Na zijn geschiedenis in vogelvlucht mocht Buursma de uitgebreide versie, in de vorm van het boek Beteugeld estuarium, overhandigen aan twee mensen. Het eerste exemplaar was voor Alexandrien van der Burgt-Franken, weduwe van Cees van der Burgt. Van der Burgt was van 1955 tot en met 1969 als…
3

De invloed van de zee en emoties door de eeuwen heen

Albert Buursma over een ‘beteugeld estuarium’. Een misthoorn en het geluid van een stoomschip, daarmee begon Albert Buursma zijn verhaal over de geschiedenis van het Lauwersmeergebied. Cultureel erfgoed, een relatief jong begrip, is veelzijdig, maakte hij ermee duidelijk. Het gaat over materieel erfgoed, maar ook over immaterieel erfgoed,…
3

Droge voeten, natte poten

De afgedamde oude zeearm snakt naar meer dynamiek. Geef het beteugeld estuarium meer ruimte. Zoom uit en laat water weer het sturende element zijn. Marien ecoloog Wouter van der Heij, van de Waddenvereniging, houdt een pleidooi voor meer dynamiek in het Lauwersmeer. Van der Heij vertelt dat de…
3

Defensie als gebiedspartner in het Lauwersmeer

Defensie als gastheer voor het symposium ’50 jaar Lauwersmeer’ bleek geen voor de hand liggende keuze. De organisatoren waren eigenlijk verbaasd dat de kazerne bij de Marnewaard er open voor stond. “En daar zijn wij dan verbaasd over”, zei kolonel Paul van der Touw, de eerste spreker. De…
3

Half stok

Het symposium wordt afgetrapt door moderator Mirjam de Meijer die eerst een korte toelichting geeft over waarom de vlag halfstok hangt op het defensieterrein. “Misschien is het u opgevallen en denkt u: Zoutkamp hangt de vlag halfstok vanwege de afsluiting van de Lauwerszee. Dat is niet het geval.…
3

Symposium van start

Een stralende, bijna zomerse dag in Zoutkamp. Iets voor negenen melden de eerste, van de verwachte 150, symposiumgangers zich in de kantine van de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne. Het duurt niet lang of het is gezellig druk. Gewapend met koffie, thee en petit four speuren de gasten…
3

50 jaar Lauwersmeer

Stuurgroep Lauwersmeer,Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de Waddenacademie organiseren op 23 mei 2019 in de Willem Lodewijk van Nassau Kazerne in Zoutkamp een symposium over 50 jaar Lauwersmeer, met het accent op de toekomst en aandacht voor het verleden. Op 23 mei 2019 is het…
3

Beteugeld Estuarium

Vijftig jaar geleden vond de definitieve afsluiting van de Lauwerszee plaats: de Lauwerszee werd het Lauwersmeer. Hoewel de afsluiting grote gevolgen had voor de op dat moment bloeiende vissersgemeenschap, ontstond op de vroegere zeebodem een prachtig nieuw landschap. Een waar een vogelparadijs, dat later werd aangewezen als Nationaal…
3

Foto’s

De mooiste foto’s van het 22ᵉ symposium van de Waddenacademie op een rij.…